Licencjonowane kursy Teddy Eddie, Savvy Ed i Edward’s League znajdziecie tylko w Smart Academy. Jest to super ścieżka edukacyjna, dzięki której Twoje dziecko może zacząć naukę angielskiego w wieku 2 lat i przechodząc poszczególne etapy nauki rozwijać swoje umiejętności językowe. Jeśli chcesz może również zdawać egzaminy Cambridge, do których przygotowuje je już Teddy Eddie (Pre A1 Starters), a także Savvy Ed (A1 Movers) oraz Edward’s League (A2 Key for Schools, B1 Preliminary for Schools). Dzięki takiej ścieżce edukacyjnej Twoje dziecko rozwinie wszystkie sprawności językowe – mówienie i słuchanie oraz czytanie i pisanie oraz może osiągnąć poziom B1 w wieku 13/14 lat, a jest to poziom odpowiadający poziomowi podstawowemu Matury!