Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, a więc każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową. Nie ma określonego minimalnego wyniku, aby egzamin uznać za zdany. Jednak im lepszy wynik tym większe szanse na dostanie się do wymarzonej szkoły średniej.

Poziom egzaminu wg skali CEFR to A2.

Na naszym kursie SMART TEENS słuchacz:
 • pozna wszystkie rodzaje ćwiczeń występujące na egzaminie,
 • zapozna się ze strategiami rozwiązywania zadań egzaminacyjnych,
 • zrobi wiele dostępnych testów egzaminacyjnych,
 • powtórzy gramatykę i słownictwo,
 • będzie ćwiczyć pisanie maili oraz słuchanie,
 • otrzyma wsparcie i materiały do pracy własnej poza zajęciami,
 • będzie regularnie otrzymywać informację zwrotną na temat swoich umiejętności i postępów.
Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 60 minut.

Egzamin odbywa się pod koniec maja i jest tylko w formie pisemnej. Ósmoklasista może wybrać tylko ten język, którego uczy się w ramach zajęć obowiązkowych, zatem angielski zdają wszyscy uczniowie, który uczyli się go jako języka obowiązkowego.

Egzamin z języka nowożytnego odbywa się trzeciego dnia egzaminów i trwa 90 minut.

Na egzamin ósmoklasista może przynieść ze sobą wyłącznie przybory do pisania, nie można korzystać ze słowników ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Więcej na temat egzaminu ósmoklasisty znajdziecie na stronie Centralnej Komisji Edukacyjnej.

Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego

Egzamin maturalny z języka nowożytnego jest jednym z obowiązkowych egzaminów – język można wybrać niezależnie od języka wiodącego w szkole ale angielski jest niewątpliwie językiem najpopularniejszym. Można go też wybrać jako przedmiot dodatkowy i wówczas zdawać na poziomie rozszerzonym.

Egzamin maturalny składa się z części ustnej i pisemnej. Nadal obowiązuje Formuła 2015 oraz Formuła 2023. Kolejne zmiany zostaną wprowadzone w egzaminie zdawanym w 2025 r.

Na naszym kursie SMART TEENS HIGH słuchacz:
 • pozna wszystkie rodzaje ćwiczeń występujące na egzaminie,
 • zapozna się ze strategiami rozwiązywania zadań egzaminacyjnych,
 • zrobi wiele dostępnych testów egzaminacyjnych,
 • powtórzy gramatykę i słownictwo,
 • będzie ćwiczyć czytanie, pisanie (wszystkie formy pisemne występujące na egzaminie) oraz słuchanie,
 • będzie ćwiczyć mówienie (w formie przygotowującej do egzaminu ustnego),
 • otrzyma wsparcie i materiały do pracy własnej poza zajęciami,
 • będzie regularnie otrzymywać informację zwrotną na temat swoich umiejętności i postępów.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 60 minut

Egzaminy rozpoczynają się na początku maja, wyniki są w lipcu i zastępują egzamin wstępny do szkół wyższych. Uczelnie wykorzystują wyniki egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów (przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym) jako kryteria w procesie rekrutacji.

Aby egzamin został zdany uczeń musi otrzymać 30% zarówno na maturze ustnej i pisemnej podstawowej, dla poziomu rozszerzonego nie określono progu zaliczenia (UWAGA! W roku 2025 zacznie obowiązywać próg zaliczeniowy 30%).

Poziom podstawowy egzaminu to wg skali CEFR B1/B1+, a poziom rozszerzony: B2/B2+ (od roku 2025 poziom podstawowy to B1+/B2, a rozszerzony B2+/C1).

Egzamin ustny trwa ok. 15 minut.

Część pisemna na poziomie podstawowym trwa 120 minut.

Część pisemna na poziomie rozszerzonym 150 minut.

Więcej na temat egzaminu maturalnego znajdziecie na stronie Centralnej Komisji Edukacyjnej.