Angielski dla dorosłych: Smart Pro (Techniczny)

Kurs dla dorosłych język angielski techniczny

Kurs techniczny skierowany jest do osób pracujących w różnych firmach technicznych i wykorzystujących język angielski w swojej pracy zarówno do komunikacji zarówno ustnej jak i pisemnej oraz mających do czynienia z różnorodnymi dokumentacjami technicznymi czy uczestniczący międzynarodowych konferencjach, spotkaniach czy targach. W świecie techniki bardzo często język angielski to podstawa. Bardzo często nasi Słuchacze bardzo dobrze znają słownictwo branżowe, my pomagamy „ubrać” je w zdania i wykorzystać w praktyce. Na naszych kursach wykorzystujemy nie tylko podręczniki renomowanych wydawnictw takich jak Pearson, Cambridge czy Macmillan, ale też materiały autentyczne.

Holistyczna nauka branżowego angielskiego

W trakcie kursu skupiamy się na komunikacji i umiejętności zrozumienia zarówno wypowiedzi ustnych jak i pisemnych oraz ich tworzeniu. Uczymy i ćwiczymy umiejętności rozumienia ze słuchu aby móc zrozumieć partnerów biznesowych i klientów oraz przekazywać niezbędne informacje. Pomagamy naszym Słuchaczom poczuć się pewnie w międzynarodowym środowisku, co pozwoli im nawiązać nowe kontakty i wymieniać się wiedzą.

Indywidualna nauka specjalistycznego angielskiego dopasowana do Ciebie!

Ze względu na bardzo specyficzne potrzeby i cele naszych Słuchaczy kursy techniczne najczęściej przyjmują formę zajęć indywidualnych. Dzięki temu zarówno terminy, częstotliwość oraz tematyka spotkań ustalane są według potrzeb Słuchacza.

Oferta kursu języka angielskiego technicznego

Co oferujemy w ramach kursu?

  • wszystkie materiały niezbędne do nauki,
  • wykorzystanie różnorodnych materiałów, w tym autentycznych np. krótkie filmy, artykuły z prasy czy Internetu,
  • wsparcie lektora i metodyka w trakcie nauki,
  • doradztwo np. w przygotowaniu prezentacji.