Angielski dla dorosłych: Smart Pro (Wojskowy)

W naszej ofercie znajdziecie również kurs przygotowujący do egzaminu z języka angielskiego zgodnego ze STANAG 6001. Jest to kurs skierowany do żołnierzy dowolnej narodowości (wśród naszych słuchaczy znalazł się m.in. JTAC z Łotwy) lub osób planujących związać się zawodowo z armią. Każdy kolejny poziom egzaminu (1-3) pozwala na awans i otwiera nowe możliwości rozwoju kariery.

W trakcie kursu wykorzystujemy zarówno podręczniki specjalistyczne takie jak Campaign wydawnictwa Macmillan czy Command & Control wydawnictwa  Express Publishing,  jak również inne materiały zgodne z wytycznymi Wojskowego Studium Nauczania Języków Obcych. W trakcie kursu ćwiczymy wszystkie sprawności językowe (mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie) ponieważ egzamin składa się z 4 części odpowiadającym tym sprawnościom. Celem nauki jest zdanie egzaminu, dlatego w trakcie kursu rozwiązujemy również autentyczne testy i omawiamy wyniki, ze szczególnym uwzględnieniem własnych wypowiedzi ustnych i pisemnych, które zwykle stanowią największe wyzwanie dla zdających.

Ze względu na bardzo specyficzne potrzeby i cele naszych Słuchaczy kursy przygotowujące do egzaminu STANAG 6001 najczęściej przyjmują formę zajęć indywidualnych. Dzięki temu zarówno terminy, częstotliwość oraz tematyka spotkań ustalane są według potrzeb Słuchacza.

Co oferujemy w ramach kursu?

  • wszystkie materiały niezbędne do nauki,
  • wykorzystanie różnorodnych materiałów, w tym autentycznych np. krótkie filmy, artykuły z prasy czy Internetu,
  • wsparcie lektora i metodyka w trakcie nauki,
  • omawianie i ćwiczenie strategii wykonywania testów,
  • sprawdzanie prac domowych i przekazywania informacji zwrotnych.