Angielski dla dorosłych: Smart Pro (Wojskowy)

Kurs dla wojskowych język angielski specjalistyczny

W naszej ofercie znajdziecie również kurs przygotowujący do egzaminu z języka angielskiego zgodnego ze STANAG 6001. Jest to kurs skierowany do żołnierzy dowolnej narodowości (wśród naszych słuchaczy znalazł się m.in. JTAC z Łotwy) lub osób planujących związać się zawodowo z armią. Każdy kolejny poziom egzaminu (1-3) pozwala na awans i otwiera nowe możliwości rozwoju kariery.

Kompleksowa nauka angielskiego wojskowego

W trakcie kursu wykorzystujemy zarówno podręczniki specjalistyczne takie jak Campaign wydawnictwa Macmillan czy Command & Control wydawnictwa  Express Publishing,  jak również inne materiały zgodne z wytycznymi Wojskowego Studium Nauczania Języków Obcych. W trakcie kursu ćwiczymy wszystkie sprawności językowe (mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie) ponieważ egzamin składa się z 4 części odpowiadającym tym sprawnościom. Celem nauki jest zdanie egzaminu, dlatego w trakcie kursu rozwiązujemy również autentyczne testy i omawiamy wyniki, ze szczególnym uwzględnieniem własnych wypowiedzi ustnych i pisemnych, które zwykle stanowią największe wyzwanie dla zdających.

Indywidualna nauka angielskiego używanego w wojsku dopasowana do Ciebie!

Ze względu na bardzo specyficzne potrzeby i cele naszych Słuchaczy kursy przygotowujące do egzaminu STANAG 6001 najczęściej przyjmują formę zajęć indywidualnych. Dzięki temu zarówno terminy, częstotliwość oraz tematyka spotkań ustalane są według potrzeb Słuchacza.

Oferta kursu języka angielskiego wojskowego

Co oferujemy w ramach kursu?

  • wszystkie materiały niezbędne do nauki,
  • wykorzystanie różnorodnych materiałów, w tym autentycznych np. krótkie filmy, artykuły z prasy czy Internetu,
  • wsparcie lektora i metodyka w trakcie nauki,
  • omawianie i ćwiczenie strategii wykonywania testów,
  • sprawdzanie prac domowych i przekazywania informacji zwrotnych.