Serdecznie zapraszamy do udziału w promocji i polecaniu naszych kursów znajomym. Poniżej znajdziecie Państwo regulamin.

Regulamin promocji „Zniżka za znajomego”

  1. Organizatorem promocji jest Smart Academy Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 24-100 Puławy, ul. Żeromskiego 18 lok. 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie Wydział VI Gospodarczy – KRS pod nr 0000697356 NIP 7162821481 zwana dalej Organizatorem.
  2. Uczestnikiem promocji może być każdy Klient Organizatora, który do 30 września 2019 podpisze z Organizatorem umowę uczestnictwa w rocznym kursie języka angielskiego odbywającym się pomiędzy poniedziałkiem a piątkiem w roku szkolnym 2019/20.
  3. W ramach promocji Klient, który zarekomenduje Organizatora swojemu Znajomemu, otrzyma rabat w wysokości 100 zł na zakupiony przez siebie kurs językowy.
  4. Rabat, o którym mowa w punkcie 3. przysługuje Klientowi za każdego Znajomego, który z rekomendacji Klienta podpisze i zrealizuje umowę na roczny kurs języka angielskiego, tzn. w przypadku podpisania umowy przez np. 3 Znajomych rabat dla Klienta wyniesie 300 zł.
  5. Wysokość rabatu nie może przekroczyć wartości kursu wynikającej z umowy pomiędzy Klientem a Organizatorem.
  6. Rabat ulega anulowaniu w przypadku rezygnacji znajomego z kursu języka angielskiego przed zakończeniem terminu obowiązywania umowy pomiędzy Znajomym a Organizatorem.
  7. Rabat ulega anulowaniu w przypadku rezygnacji znajomego z kursu języka angielskiego przed zakończeniem terminu obowiązywania umowy pomiędzy Klientem a Organizatorem.
  8. Udział w promocji jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.