Swoją przygodę z programem FLEX rozpoczynają właśnie osoby, które spędzą w USA rok szkolny 2018 – 2019. W roku szkolnym 2019-2020 blisko 900 uczniów wyjedzie do USA w ramach programu FLEX. Aplikacje będzie można składać od 16 października 2018 r. Chciałabyś/Chciałbyś wziąć udział w takiej przygodzie?

  • Program FLEX jest finansowany przez Rząd Stanów Zjednoczonych.
  • Niepełnosprawni uczniowie szkół średnich również mają możliwość uczestnictwa w programie.
  • Aplikować mogą osoby urodzone między 15 lipca 2001 a 15 lipca 2004 roku (osoby niepełnosprawne: 15 lutego 2001-15 lipca 2004).
  • Osoba aplikująca powinna znać język angielski w stopniu co najmniej komunikatywnym. Znajomość języka zostanie sprawdzona testem ELTiS.

Chcesz wiedzieć więcej? Polecamy strony po angielsku i polsku:

po angielsku

http://discoverflex.org/about-program/

po polsku:

http://americancouncils.pl/programs/

http://americancouncils.pl/programs/future-leaders-exchange/rekrutacja-2019-2020

https://educationusa.pl/szkolnictwo-srednie-usa/program-flex/